Droždín JIH II.

Olomouc – Droždín JIH II.

Nabízíme Vám ke koupi 51 stavebních parcel s rozlohou 500 – 4.000m² v nově vznikající lokalitě (48.000m²) městské části Olomouc – Droždín, podél cesty vedoucí k Bukovanům. V těsném sousedství se nachází biokoridor a biocentrum. Výstavba je řešena koncepčně s maximálním otevřením lokality do prostoru a orientací ke slunci, na mírném JZ svahu. Plocha veřejného prostranství cca 1.200m² bude parkově upravena se zelení, stromy a plochami pro odpočinek. Celá oblast je řešena bezbariérově. Tato jedinečná lokalita vám zajišťuje soukromí s dobrou dostupností do centra Olomouce (cca 15min). Z budoucího rodinného domu se Vám nabídne nádherný výhled na baziliku Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku s otevřeným výhledem do okolní krajiny včetně unikátního nejen nočního pohledu na město Olomouc.

Na parcelách jsou již připraveny k napojení veškeré inženýrské sítě, včetně domovních přípojek vyvedených do jednotlivých pozemků (voda, kanalizace, plyn, elektřina). Ukončena výstavba komunikací a chodníků včetně veřejného osvětlení. Výborná dopravní obslužnost, dostatek parkovacích ploch, zastávka MHD v místě. Rozvody NN v majetku ČEZ, STL plynovod – Innogy, kanalizace a vodovod v nájmu a provozování Moravské Vodárenské, a.s.. Převádění infrastruktury do majetku města Olomouce včetně pozemků pod infrastrukturou a veřejným prostranstvím, je v závěrečné fázi.

Datum zahájení prodeje: 22.6.2011

Cena: 1.860 – 5.950 / m²

Z původních parcel 1294/15, 1294/16, 1294/43, 1294/46 byly nově odděleny geometrickým plánem 1282-86/2020 ze dne 15.2.2021 nové parcely 1294/95, 1294/96, 1294/97, 1294/98.

02
04
03
05
07
06
09
08
10
12
11
13
15
14
17
16
PlayPause
previous arrow
next arrow
parcela č. plocha v m² stav
1294/27 839
1294/26 969
1294/25 796
1294/20 694
1294/85 499
1294/99 619
1294/33 668
1294/32 733
1294/19 728
1294/31 728
1294/30 969
1294/28 1.454
1294/41 594
1294/40 465
1294/39 437
1294/38 479
1294/17 527
1294/37 503
1294/36 507
1294/16 495
1294/98 471
1294/43 451
1294/95 465
1294/47 662
1294/46 777
1294/96 810
1294/15 829
1294/97 778
parcela č. plocha v m² stav
1294/45 836
1294/52 1.217
1294/51 756
1294/14 726
1294/50 693
1294/49 671
1294/48 635
1294/92 570
1294/54 631
1294/59 1.204
1294/13 1.511
1294/12 1.796
1294/55 1.101
1294/56 1.564
1294/11 1.462
1294/57 1.462
1294/1 4.002
1294/58 2.525
1295/4 1.534
1295/5 1.449
1295/1 1.483
1295/2 971
1295/3 956
1294/35 938
1294/18 1.102
1294/34 925
1294/23 839