Droždín JIH III.

Olomouc – Droždín JIH III.

Postupná asanace bývalého zemědělského areálu ZD FADRO. Realizace je předpokládána ve 4 etapách. Podrobně bude rozpracována v připravované územní studii US 105, předepsané v územním plánu města Olomouc.