Velký Týnec – Vsisko

Velký Týnec – Vsisko

Průmyslová zona cca 30.000m², zahrnuto v územním plánu obce Velký Týnec. Atraktivní zona v těsné blízkosti křižovatky dvou dálnic. Výborná dopravní dostupnost, možné přímé napojení na obslužný koridor. Inženýrské sítě (vodovod a kanalizace na pozemku, plyn a el. energie {NN i VN} v dostupné vzdálenosti).